top of page

Geboren am :  18.12.2021

Hündinnen  :  3

Rüden :  5

IMG_0830 2.JPG

Chiba Of Magic Bumblebees

Blue Merle Rüde 

geboren als Erster

Cookie Ella Of Magic Bumblebees
Blue Merle Hündin
geboren als Zweite

Cupcake Nelly Of Magic Bumblebees
Black Tri Hündin
geboren als Dritte

Casper Of Magic Bumblebees
Blue Merle Rüde
geboren als Vierter

Crisu Nox Of Magic Bumblebees

Blue Merle Rüde 

geboren als Fünfter