top of page

Geboren am :  19.04.2021

Hündinnen  :  2

Rüden :  6

IMG_7313_edited.jpg

Bachodur Of Magic Bumblebees
Black Tri Rüde 
geboren als Erster

Baris Chill Of Magic Bumblebees
Black Tri Rüde 
geboren als Zweiter

Brady Anubis Of Magic Bumblebees
Blue Merle Rüde
geboren als Dritter

Buck Iggy Of Magic Bumblebees 
Black Tri Rüde 
geboren als Vierter